Uw meerwaarde 
 

De brief of folder waaruit blijkt dat u de taal van de geadresseerde tot in de puntjes beheerst, komt professioneel over en verhoogt de binding met uw klanten.

Met een door A&A Vertaal- en Tolkbureau vervaardigde beŽdigde vertaling heeft u de zekerheid dat de inhoud van officiŽle documenten (zoals contracten, vergunningen, douane- of andere financiŽle en overheidsdocumenten) volledig en rechtsgeldig is. Of weet u als arts of hulpverlener zeker, dat de communicatie met uw buitenlandse patiŽnten vakkundig en betrouwbaar verloopt. En u kunt verzekerd zijn van een geslaagd internationaal congres wanneer wij de benodigde simultaantolken (desgewenst inclusief volledige facilitaire ondersteuning) verzorgen.
īmeer∑waar∑de (de ~ (v.)) 
1 overwaarde 
2 [ec.] het verschil tussen de waarde van de arbeid en het daarvoor betaalde loon