Gebruik het juiste vakjargon 
 

Bij specialistische vertalingen of tolkwerkzaamheden is het voor een goede overdracht van wezenlijk belang, om ook in de andere taal het juiste vakjargon te gebruiken. Zodat de vertaling 100% begrepen wordt. A&A Vertaal- en Tolkbureau is daarin gespecialiseerd en heeft een brede ervaring op tal van terreinen.

Wij stellen onze deskundigheid en ervaringen graag tot uw beschikking. Op juridisch, financieel-economisch, medisch, maar ook op commercieel en technisch gebied hebben wij onze sporen inmiddels ruimschoots verdiend. In een persoonlijk gesprek geven wij u graag een aantal voor u relevante referenties.
´vak·taal (de ~) 
1 terminologie die binnen een bepaald vak of beroep de communicatie vergemakkelijkt