Vertalen is een kunst 
 

A&A Vertaal- en Tolkbureau verheft vertalen en tolken tot een kunst, al sinds 1989. Omdat alleen een perfecte vertaling recht doet aan de inhoud en het belang van het oorspronkelijke document of gesprek. Met dit uitgangspunt hebben wij inmiddels een ruime expertise opgebouwd. Zakelijke correspondentie, contracten, ambtelijke stukken, internationale congressen, maar ook doktersbezoeken, getuigenverklaringen, rechtszittingen e.d., waarbij de diensten van een tolk noodzakelijk zijn, vormen ons werkterrein. Oprichtster Ana Maria van den Berg-Barrio y Mendez - zelf een gekwalificeerde ‘native speaker’ Spaans – is er van overtuigd dat het succes van A&A Vertaal- en tolkbureau vooral te danken is aan de overtuiging dat alleen het inzetten van ‘native speakers’ een perfecte vertaling garandeert.

 

Inclusief de bekende vreemde talen kunt u bij ons ook voor vrijwel alle andere talen terecht.. Wij beheersen ze letterlijk van A tot Z.
talenoverzicht
 
ver·´ta·len (ov.ww.) 
1 van de ene taal in de andere overbrengen => vertolken 
2 weergeven in een andere vorm, door een bewerking bruikbaar maken
kunst (de ~ (v.)) 
1 [g.mv.] het creatief en origineel tot uiting of voorstelling brengen van gedachten of gevoelens op vaak ontroerende of schokkende wijze 
2 elk van de disciplines die door kunstenaars beoefend worden => kunstvorm 
3 [g.mv.] een of meer kunstwerken 
4 door oefening en studie verkregen kundigheid, vaardigheid 
5 het verrichten van iets dat in het algemeen moeilijk wordt gevonden => toer, kunststuk 
6 [g.mv.] wat door mensen en niet door de natuur is gemaakt => namaak